Niet alle klachten uitten zich op dezelfde manier. Klachten kunnen zich bijvoorbeeld uiten in buikpijn, hoofdpijn, sombere gedachten of verdrietige gevoelens. Sommige kinderen hebben weinig of geen zelfvertrouwen of voelen zich verdrietig omdat hun ouders gescheiden zijn. Ook kunnen kinderen veel ruzie maken of heel boos zijn. Samen ga ik met uw kind op zoek naar de reden achter dit gevoel of gedrag. Dit doe ik door met uw kind naar de binnenwereld te gaan en te onderzoeken wat er van binnen nu echt speelt. Waardoor uw kind weer regie krijgt over zijn of haar leven, waar pijn en teleurstelling een normaal onderdeel van zijn. Ik betrek ouders bij de behandeling en geef
waar nodig tips om het geluk van uw kind en u te bevorderen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer jullie graag willen weten welke mogelijkheden er zijn kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek onderzoeken we of en wat ik voor jullie kind en voor jullie als ouder(s)/verzorger(s) kan betekenen. Ik geef uitleg over mijn werkwijze en kijken we of er een klik is. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Daarna plannen we een intakegesprek, indien mogelijk met beide ouders/verzorgers. Voordat we starten met het intakegesprek stuur ik jullie een vragenlijst met de vraag deze door beide ouders/verzorgers in te vullen. Tijdens de intake bepreken de vragenlijst en gaan we specifieker in op de hulpvraag van u en uw kind.
Na de intake volgen er vijf sessies met uw kind. Tijdens deze sessies staat uw kind centraal en help ik uw kind meer te leren over zichzelf en zijn of haar binnenwereld. Daarnaast onderzoeken we welke hulpbronnen hierbij in te zetten zijn en welke kunnen worden gebruikt om weer meer grip te krijgen. In mijn praktijk kan gebruik gemaakt worden van allerlei materialen zoals spelletjes, knuffels en verschillend speelgoed. Bij oudere kinderen en jongeren kan er gebruik worden gemaakt van andere hulpmiddelen zoals het inzetten van kaarten. Na vijf sessies met uw kind vindt er een oudergesprek plaats. Tijdens dit gesprek bespreken we de voortgang en kijken we of we door gaan met de kindsessies en wat er dan nodig is voor het vervolg. Indien nodig maken we eerder een afspraak voor een oudergesprek. Dit kan op verzoek van u, uw kind of van mij zijn.

Broertjes/zusjes (Brusjes)

Vliegen jullie kinderen elkaar om het minst of geringste in de haren?
Naast individuele trajecten kunnen broertjes en zusjes zich aanmelden om te leren samen meer plezier te
maken. Want naast dat het feit dat rivaliteit tussen broers en zussen een positief effect heeft, namelijk
goed leren voor jezelf opkomen en je weten aan te passen is er ook een negatief effect en kan het een
gevoel van kwetsbaarheid geven. Tijdens de sessies met broertjes en zusjes leren ze respectvoller met
elkaar om te gaan, te spelen zonder dat er strijd is en wat te doen hoe je invloed hebt op de ander.

Hoe werkt het ?

We beginnen met een oudergesprek waarin we de hulpvraag verdiepen. Daarna volgen drie sessies en
sluiten we af met een oudergesprek. Hierin bespreken wat er veranderd is en geef ik handvatten mee om
jullie als ouders/verzorgers te ondersteunen. In principe zijn drie sessies genoeg. Ik vraag jullie van te voren
een vragenlijst in te vullen en deze vooraf het intake gesprek terug te sturen.